AGARICUS PORPHYRIZON (Description)


photo Photo: J.Trimbach.

photo Photo: G.Wisniewski.

photo Photo: F.Padovan. 14 aôut 1989.