GYRODON LIVIDUS (Description)


photo Photo: J.Trimbach.

photo Photo: G.Wisniewski.