CLITOCYBE NEBULARIS (Description)


photo Photo: G.Wisniewski.

photo Photo: J.L.Raffaghello.

photo Photo: G.Manavella. Récolte G.Manavella du 1er septembre 2002 à Pian della Regina, Valle Stura, Italie.

photo Photo: Walter Weber.