LEPIOTA GRISEOVIRENS (Description)


photo Photo: J.L.Raffaghello.