NEOBOLETUS LURIDIFORMIS(Description)


photo Photo: J.Trimbach.

photo Photo: G.Wisniewski.

photo Photo: J.Trimbach.

photo Photo: G.Wisniewski. Coupe chapeau et pied.

photo Photo: Erminio Ferrari.